Tornion- ja Simojoen miltei kolminkertaistuneet kutulohimäärät vuonna 2012 eivät kasvattaneet odotetulla tavalla vuoden 2013 poikastiheyksiä. Jokipoikasten eli kesänvanhojen poikasten ja tätä vanhempien poikasten tiheydet ovat pysyneet viime vuosina kutakuinkin ennallaan ilman selkeää muutossuuntaa. Molemmilla joilla sekä jokipoikasten että vaelluspoikasten määrät ovat kuitenkin kasvaneet noin kymmenkertaisiksi 1980-luvulla aloitettujen seurantojen aikana.

Tornionjoella kesänvanhojen poikasten tiheys on kesän 2013 sähkökalastuksen perusteella samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuosina. Simojoella poikastiheydet ovat vaihdelleet huomattavasti vuosittain ja tänä vuonna Simojoen kesänvanhojen poikasten tiheys on jopa pienempi kuin kahtena edellisvuotena. Se miksi moninkertaistunut kutulohimäärä ei näkynyt kesänvanhojen poikasten tiheyksien selkeänä kasvuna, voi johtua useasta syystä. Syksyn 2012 kudussa lasketulla mädillä ja siitä kuoriutuneilla pienpoikasilla on saattanut olla joissa tavanomaista huonommat luonnonolosuhteet. On myös mahdollista, että jokien poikastuottokyvyn yläraja alkaa olla saavutettu ainakin osassa poikastuotantoalueista. Lisäksi on huomioitava, että sähkökalastuksella saadaan karkea arvio kesänvanhojen lohenpoikasten tiheydestä. Syksyn 2012 kudusta syntynyt poikasmäärä tarkentuu lähivuosien koekalastuksissa.

Vaelluspoikasten määrässä ei myöskään muutoksia

Lohenpoikasia vaelsi kesällä 2013 Simojoesta merelle alustavan arvion mukaan noin 37 000 yksilöä. Tämä on muutama tuhat vaelluspoikasta enemmän kuin viiden aiemman vuoden keskiarvo. Simojoen vaelluspoikasmäärät ovat näinä vuosina vaihdelleet reilun 20 000 ja vajaan 40 000 yksilön välillä.

Tornionjoella vaelluspoikasten tutkimuspyynti epäonnistui osittain viime kesänä voimakkaan tulvan vuoksi. Tornionjoen on arvioitu tuottaneen viime vuosina 1,1–1,6 miljoonaa vaelluspoikasta vuodessa. Käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella vuoden 2013 vaelluspoikasmäärä oli samaa suuruusluokkaa.

Tornionjoessa ja Simojoessa lohenpoikaset viettävät keskimäärin kolme ensimmäistä vuottaan joessa, jonka jälkeen ne lähtevät merivaellukselle. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa lohenpoikasmääriä jokialueilla sähkökalastamalla nuoria poikasia ja pyydystämällä vanhempia, merivaellukselle lähteviä poikasia poikasrysillä. Sähkökalastuksilla saadaan tietoa jokialueen poikastiheyksistä (lukumäärä/aari). Vaelluspoikasten tutkimuspyynti taas kertoo poikasten kokonaismääristä.

tornionjoki lohepoikaset 2013

Tornionjoen lohenpoikasten keskimääräiset esiintymistiheydet Suomen ja Ruotsin sähkökalastuskoealueilla vuosina 1986-2013. Ruotsin koekalastusaineistot ovat peräisin Norrbotten lääninhallituksesta.

simojoki lohenpoikaset 2013 0

Simojoen lohenpoikasten keskimääräiset esiintymistiheydet sähkökalastuskoealueilla vuosina 1982-2013.

Lähde: RKTL 27.11.2013