Itämeren lohen poikasten M74-kuolevuutta voidaan luotettavasti ennustaa hedelmöittämättömän mädin tiamiinipitoisuuden perusteella. Oireyhtymän ennustaminen ja sen vuosittainen seuranta ovat tärkeitä, koska M74:n oireyhtymä voi voimistua äkillisesti milloin tahansa.

Oireyhtymästä kärsivien poikasten on havaittu kuoriutuvan mädistä, jossa on niukasti tiamiinia. Luotettavin tapa seurata M74:n voimakkuutta on mitata mädin tiamiinipitoisuus seurantalohien mädistä ja lisäksi hautoa mäti poikasiksi kuolleisuusprosentin määrittämiseksi. Tiamiinianalyysi voi korvata M74-oireiden havainnoimisen ruskuaispussipoikasista. Ruskuaispussipoikasten suuri kuolleisuus hautomoissa voi johtua muustakin kuin M74-oireyhtymästä, eikä pelkästään ruskuaispussikuolleisuutta seuraamalla saada luotettavia tietoja M74:n esiintyvyydestä ja voimakkuudesta.

Tietoa M74:n vuosittaisesta voimakkuudesta tarvitaan luonnonlohikantojen tilan arvioinnissa, lohen kalastuksen suunnittelussa ja säätelyssä sekä vesiviljelyssä emokalaparvien perustamista ja vaelluspoikasten tuottamista varten. Vuosittainen vaihtelu poikasten M74-kuolleisuudessa on ollut enimmillään lähes 60 prosenttiyksikköä.

Lohen ravinnolla on väliä

Lohen tiamiinipuutoksen taustalla on lohen runsas mutta yksipuolinen Itämeren eteläosista saama ravinto, joka on valtaosin kilohailia. Tällöin ravinnossa on eniten rasvaa sekä monityydyttymättömiä rasvahappoja ja vähiten tiamiinia suhteessa energiaan. M74-oireyhtymän esiintymistä voidaan ehkäistä pitämällä turskakannat vakaina ja vahvoina ja kilohailikanta kohtuullisena. Turska on kilohailin pääasiallinen saalistaja.

M74 yllätti 1990-luvun alussa, ja se tappoi useana vuonna suurimman osan Itämeren lohikantojen poikasista. Oireyhtymän syytä ei tiedetty, joten sen äkilliseen ilmaantumiseen ei ollut varauduttu eikä sitä kyetty ehkäisemään. M74 oli uhka luonnonlohikantojen säilymiselle: Se tuhosi Itämereltä syönnösvaellukselta kudulle palanneiden lohien vastakuoriutuneita poikasia niin joissa kuin viljelylaitoksissa. Vähien luonnonlohikantojen palauttaminen vaati yli 10 miljoonan euron panostukset. M74:n esiintyminen on jatkunut lievempänä voimakkuuden vaihdellessa vuosittain.

taulukko190115

Lähde: Luke 16.1.2015