EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi tiistaina vuoden 2022 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen päätökseen.

”Nyt hyväksytty ratkaisu on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Itämeren lohikantojen tilanne paranee edelleen. Neuvosto päätti kieltää kaupallisen lohenkalastuksen Itämeren pääaltaalla ja myös vapaa-ajan kalastusta rajoitetaan pääaltaalla merkittävästi. Näin Suomen rannikkovesiin ja jokiin pääsee aiempaa suurempi määrä lohia”, ministeri Jari Leppä sanoo.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennetään 36 prosentilla 63 811 loheen, mutta komissio ja muut Itämeren rantavaltiot tunnustivat Suomen onnistumiset lohenkalastuksen säätelytoimissa ja sitoutuivat mekanismiin, jolla Suomen kiintiötaso täytetään. Näyttääkin vahvasti siltä, että lohen kaupallinen kalastus voi jatkua Suomen rannikolla nykytasollaan.

Suomi pyrki siihen, että myös vapaa-ajankalastus Itämeren pääaltaalla oltaisiin tieteellisen neuvon mukaisesti kielletty, jotta alueen heikkoja luonnonlohia suojeltaisiin. Tältä osin ratkaisu ei ollut Suomen tavoitteiden mukainen. Jatkossa voidaan vetouistelussa ottaa saaliiksi yhden eväleikatun lohen päivässä kalastajaa kohden, myös Suomen merialueilla. Joka tapauksessa vetouistelun luonnonlohisaaliit tulevat suurella todennäköisyydellä vähenemään merkittävästi. 

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla leikattiin 45 prosenttia, mikä heikentää merkittävästi suomalaisen laivaston kalastusmahdollisuuksia. Toisaalta Suomen troolikalastuksen mahdollisuudet paranevat merkittävästi Pohjanlahdella, jossa kiintiömäärä heti vuoden alusta on aiempia vuosia huomattavasti suurempi. Myös kilohailikiintiö suureni 18 prosentilla.

”Kokonaisuutena olen tyytyväinen ratkaisuun. Se on hyvin vastuullinen ja sen avulla tuemme parhaalla tavalla kalakantojen elinvoimaisuutta ja samalla takaamme myös kalastuselinkeinon tulevaisuuden”, ministeri Leppä summaa.

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2022

Itämeren kalakanta:EU TAC 2022 ja muutos
Pohjanlahden silakka111 345 (-5%)
Pääaltaan silakka53 653 (-45%)
Läntinen silakka788 (-50%)
Riianlahden silakka47 697 (21%)
Kilohaili251 943 (13%)
Pääaltaan/Pohjanlahden lohi63 811 (-32%)
Suomenlahden lohi9 455 (6%)
Itäinen turska595 (0%)
Läntinen turska489 (-88%)
Punakampela9 050  (25%)

Lähde: MMM tiedote 12.10.2021