Vuonna 2014 luonnosta pyydetystä lohesta, kirjolohesta, kasvatetusta siiasta, kuhasta ja lahnasta maksetut tuottajahinnat nousivat. Muiden kalojen tuottajahinnat laskivat.

Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kalan tuottajahinnat – tilastosta. Kasvatetun siian keskihinta oli reilut 16 prosenttia (8,55 euroa/kg) ja kasvatetun kirjolohen vajaa 4 prosenttia (4,04 euroa/kg) edellisvuotta korkeampi. Luonnosta pyydetyn siian keskihinta (4,24 euroa/kg) pysyi edellisvuoden tasolla, mutta luonnosta pyydetyn lohen kilohinta (4,39 euroa) nousi yli 27 prosenttia.

Merialueen kalastajille maksettiin ahvenesta, hauesta ja muikusta hivenen huonompaa hintaa kuin edellisvuonna, mutta kuhasta hinta oli edellisvuotta hiukan parempi (5,53 euroa/kg). Elintarvikkeeksi myydystä silakasta maksettiin keskimäärin 0,27 euroa ja rehuksi myydystä silakasta 0,20 euroa kilolta. Laskua edellisvuoteen on 0,02 euroa kilolta. Vuonna 2014 kolmasosa saaliista purettiin suoraan ulkomaisiin satamiin. Tämä osuus ei sisälly hintatietoihin.

Kasvatetun kalan tuotannon arvo ylittää noin viidenneksellä ammattikalastuksen saaliin arvon. Kasvatettu kala on pääasiassa kirjolohta. Silakka puolestaan on kokonaisarvoltaan ammattikalastuksen ehdottomasti tärkein laji. Seuraavaksi tärkeimpiä lajeja ovat siika, kilohaili, ahven ja kuha, joiden saalisarvot ovat vajaa kymmenesosa silakkasaaliin arvosta

Tilaston taustaa

Kalojen keskihinnat on laskettu kalatukkujen kalastajille maksetuista hinnoista. Kalastajien suoramyynti ei sisälly hintoihin. Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka elintarvikkeille ja rehulle on 14 prosenttia.  Siian, kirjolohen, lohen ja taimen hinnat on laskettu peratulle kalalle, muiden lajien hinnat perkaamattomalle.

Kalojen keskihinnat.pdf

Lähde: Luonnonvarakeskus 23.4.2015