Kalixlöjrom är det första siklöjefisket i världen som blir MSC-märkt. Det betyder att det ”röda guldet” är fiskat med omtanke om havsmiljön.

– Det kändes viktigt att få en miljö­märkning. Vi ser ju ett växande intresse för att visa att det man erbjuder på marknaden kommer från ett hållbart fiske. Om man ­köper de här produkterna så vet man att det är så, säger Folke Spegel, projektledare för Norrbottens Kustfiskareförbund.

För att få MSC-märka fisk krävs bland annat att det finns ett livskraftigt bestånd och att fångsten sker på ett sätt som är bra för havsmiljön. Bottenvikens fiske är det första siklöjefisket i världen som blir MSC-certifierat.

– Det är extra roligt när ett fiske som ger en sådan ikonisk produkt lyckas bevisa att det är hållbart, ­säger Christoph Mathiesen, verksamhetschef för MSC i Skandinavien och Östersjöområdet.

Certifieringen har tagit mindre än två år, det är ovanligt kort tid och beror på att det redan fanns vetenskaplig dokumentation.

– Vårt fiske har följts av forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet under lång tid. Beståndsundersökningar har gjorts varje år. Det fanns mycket fakta, som till exempel den totala mängden av siklöja som leker och hur stor varje årskull är, säger Folke Spegel och fortsätter:

– Vi vet också att låg salthalt i vattnet och kalla vintrar är bra för siklöjans reproduktion.

Det som anses göra just Kalixlöjrom unik är ursprunget. Ett stort utflöde av sötvatten från Norrlandsälvarna vid kusten från Haparanda till strax söder om Piteå skapar en speciell livsmiljö för siklöjan. Rommen härifrån har en djupt gulröd färg som skiljer Kalixlöjrom från den som produceras på andra håll, både i Sverige och utomlands.

Fisket av siklöja pågår endast under fem veckor under hösten. Löjrommen är en exklusiv produkt, kilopriset på drygt 1.500 kronor och uppåt ger skäl för beteckningen ”Kalix röda guld”.

Men medan rommen har ett högt pris på marknaden är värdet på själva siklöjan lägre. De urkramade honlöjorna blir djurfoder medan hanfiskarna blir livsmedel.

– Vi behöver jobba mer med att få ut siklöjan som god matfisk. Den har väckt ett stort intresse bland duktiga restaurangmänniskor men det är fortfarande små volymer. Vi har tagit fram receptförslag ­tillsammans med kocklandslaget. Och överallt där vi far fram och presen­terar den får vi ett bra ­gensvar, ­säger Folke Spegel.

Förutom miljömärkningen var Kalix­löjrom den första svenska produkt som fick skyddad ursprungsmärkning enligt EU:s regel. Det placerar den i samma sällskap som bland ­annat parmaskinka och champagne.

Källa: DN 5.6.2015