Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen luettavuus paranee uuden asetuksen myötä. Se määrittelee tekstien vähimmäiskoon ja edellyttää, että erityisesti allergiaa aiheuttavat ainesosat nostetaan pakkausmerkinnöissä esiin aiempaa selvemmin.

Euroopan unionin uusi elintarviketietoasetus tuo pakkauksiin lisää tietoa kuluttajille ja yhtenäistää pakkausmerkintöjä. Valtaosin merkinnät on muutettava 14. joulukuuta 2014 alkaen.

”Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja ymmärrettäviä. Merkintöjen tulee olla niin selkeät, että kuluttajat pystyvät lukemaan ne vaivatta”, korostaa ylitarkastaja Tuulikki Lehto Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Uusi asetus määrittelee pakkausten kirjainkoon vähintään 1,2 millimetriksi. Tekstin pitää myös erottua taustastaan eikä pakkausmateriaali tai vaikka sen rypistyminen saa estää lukemista.

Allergeenien merkitseminen tarkentuu

Jotkin ruoka-aineet, kuten esimerkiksi kananmuna tai pähkinät, saattavat aiheuttaa allergisia oireita. Allergeenit pitää ilmoittaa pakkausmerkinnöissä selvästi muusta tekstistä erottuvalla tavalla. Kuluttajan tulee erottaa merkinnöistä myös intoleransseja aiheuttavat ruoka-aineet, joita kaikkien elimistö ei siedä.

”Huhtikuusta 2015 alkaen allergeenit pitää kertoa myös pakkaamattomista ravintoloiden ja ruokaloiden tarjoamista elintarvikkeista. Tiedot voi antaa myös suullisesti”, sanoo Lehto.

Tuotteita voi vertailla ravintoarvomerkintöjen avulla

Kahden vuoden kuluttua myös ravintoarvomerkintä tulee pakolliseksi lähes kaikkiin pakkauksiin. Se kertoo, kuinka paljon elintarvike sisältää energiaa ja ravintoaineita sataa grammaa tai millilitraa kohden. Merkinnän avulla voi vertailla elintarvikkeita ja tehdä itselleen sopivia valintoja.

Jotkin elintarvikkeet, kuten maito ja liha, sisältävät natriumia luontaisesti. Kun pakkausmerkinnöissä on tähän asti kerrottu vain tuotteeseen lisätyn suolan määrä tuotteessa, pitää jatkossa kertoa myös elintarvikkeen luontaisesti sisältämä natrium suolana. Siten joidenkin tuotteiden suolapitoisuus voi näyttää kasvaneen, vaikka itse tuote on pysynyt ennallaan.

Mallipakkaus havainnollistaa uusia merkintöjä

Eviran internetsivuilla on mallipakkaus, jonka avulla voi tutustua tarkemmin pakkausmerkintöjen yksityiskohtiin. Esimerkiksi klikkaamalla nimeä saa lisätietoja elintarvikkeen nimeä täydentävistä tiedoista.

Lue lisää: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/pakkausmerkinnat/

Lähde: Evira 4.12.2014