Yrkesfiskare Mikael Lindholm från Lovisa valdes vid årsmötet 10.3 i Helsingfors till ordförande för Suomenlahden Ammattikalastajat – Finska vikens yrkesfiskare ry.