Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus antoi 1.9 lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2018. Lausuntopyyntö koski EU-komission antamaa ehdotusta kiintiöiksi.

Liitto kannattaa yhdellä varauksella komission ehdotusta.

Liitto ei voi hyväksyä komission esitystä Pohjanlahden silakan (ICES osa-alueet 30-31) osalta. Elinkeinon harjoittamiset kannalta näin suuret (-50 %) vuosittaiset vaihtelut ovat tuhoisia. Kiintiön asettaminen ehdotetulle tasolle, aiheuttaisi vakavia ongelmia ja seurauksia sekä kalastukselle että kalaa käyttävälle teollisuudelle (elintarvike, kalajauho, turkisrehu).

Komissio on noudattanut aiempaa, monivuotisessa hallintosuunnitelmassa päätettyä Fmsy-arvoa (0,15) kun se viime talven ICES:n Pohjanlahden silakan benchmarkissa kahden kannan (osa-alueet 30 ja 31) yhdistämisessä ja koko kanta-arvion uudelleen työstämisen yhteydessä muutettiin (0,21). Komissio ei esityksessään huomioi tätä merkittävää muutosta.

Kannan kutubiomassa-arvo on ICES:n arvion mukaan edelleen turvarajojen yläpuolella. Liitto esittää, että kiintiön vahvistamisessa noudatetaan ICES:n neuvonantoa (95 566 tonnia).

Liitto pitää hyvänä, että komissio esittää lisäystä (+11 %) pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöön. Lisäys on varovainen, mutta on pieni askel oikeaan suuntaan ja kuvaa sitä positiivista kehitystä, joka lohikannoissa on tapahtunut. Myös kaupallisen kalastuksen tulisi hyötyä kantojen paremmasta kehityksestä Pohjanlahdella, etenkin kuin rajoitustoimet on kohdistettu kaupalliseen kalastukseen. Komission esitys on ICES:n neuvonannon puitteissa.

Lähde: SAKL 1.9.2017