Liiton ylimääräinen vuosikokous pidetään 3.3 Turussa. Ainoana asiana on liiton sääntöjen muuttaminen.

Liiton ylimääräinen vuosikokous 2017

 

Aika                    Perjantai 3.3.2017 klo 10.00-11.00

Paikka                Hotel Seaport, Matkustajasatama, Toinen poikkikatu, Turku

Asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja äänimäärät
  6. Käsitellään hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi

Sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa ehdotusta, ja näin tehty päätös muuttumattomana vahvistetaan samanlaisella äänten enemmistöllä aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta tämän jälkeen pidettävässä liiton kokouksessa.

(SAKL:n säännöt 15 §)

Sääntömuutoksen toinen käsittely 7.4.2017 (alustava)

  1. Käsitellään muut mahdolliset asiat
  2. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen pyydetään viimeistään 28.2 liiton toimistoon. Vuosikokoukseen voivat osallistua aluejärjestöjen edustajat sekä liiton henkilö- ja yhteisöjäsenet.

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi PDF

Lähde: SAKL 15.2.2017