Ammattikalastajaliiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23. maaliskuuta Uudessakaupungissa. Puhetta kokouksessa johti Olavi Sahlstén. Vuosikokous on valtuustotyyppinen elin, joka käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa kerran vuodessa. Paikalla oli 16 osallistujaa, sekä aluejärjestöjä edustavia henkilöitä että liiton suoria henkilöjäseniä.

Kokoukselle esiteltiin viime vuoden toiminnan keskeiset asiat kuten kalastuslain uudistus, Suurhiekan tuulipuistohanke, Selkämeren kansallispuisto, kalastuksen säätely, uusi hallitusohjelma elintarvikelainsäädännön uudistukset, dioksiinipoikkeus ja tietenkin loheen liittyvä edunvalvonta. EU-tasolla muun muassa YKP-uudistus ja uusi meri- ja kalatalousrahasto työllistivät. Näistä ja monesta muusta elinkeinon kannalta tärkeästä asiasta muodostui liiton toiminnan ydin viime vuonna.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa ovat mukana pitkälle samat teemat. Edunvalvonnan tavoitteet on linjattu kalastuspoliittisessa ohjelmassa vuosille 2007 – 2013. Kalastuslain uudistus, kiintiöt ja kansallisen kalastusohjelman toteuttaminen sekä EU-uudistukset vievät pääosan ajasta.

Toiminnalle tulee asettamaan erityisen haasteen kalastajien ja samalla jäsenmäärän väheneminen. Tämä tuntuu niin liiton resursseissa kuin alueellisen toiminnan aktiivisuudessakin. Tämänkin kokouksen osallistujamäärä kertoi omaa karua kieltään elinkeinon vakavasta tilanteesta. Liiton talous on kuitenkin tällä hetkellä tasapainossa.

Kokous valitsi yksimielisesti Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen liiton puheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös viime vuoden hallituksen jatkamaan tehtävässään ja ainoa muutos oli Saaristomerellä Bo-Erik Rosinin valinta varsinaiseksi jäseneksi Ismo Johanssonin tilalle.


Liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén vasemmalla

Erillisenä ohjelmanumerona oli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijoiden uuden hyljehankkeen esittely. Heidän mukaansa hankkeella tähdätään harmaahylkeen ravintokoostumuksen selvittämiseen ja he haastoivat ammattikalastajat mukaan yhteistyöhän pyydyksiin eksyneiden hallien toimittamiseksi tutkijoille. Kalastajien keskuudesta todettiin, että vaikka hallien vierailut pyydyksillä ovatkin arkea, on nykyään niiden pääsy sisälle rysiin estetty kaltereilla. Aika näyttää, kuinka tavoitteena oleva 180 hylkeen saaminen analysoitavaksi onnistuu. Kokouksessa todettiin, että näytteitä saadaan metsästyksen saaliista ja poistamalla vahinkohylkeitä pyydysten lähettyviltä.


Tutkija Kaarina Kauhala esittely uutta hyljehanketta