Kokouskutsu

Aluejärjestöille                                                          

Henkilöjäsenille

Tiedoksi: Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

 

Liiton vuosikokous 2017

Aika              Perjantai 7.4.2016 klo 10.00-14.00 (kahvi klo 09.45)

Paikka           Hotel Seaport, Matkustajasatama, Turku

Vuosikokousohjelma

klo

10.00             Kokouksen avaus

          liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén

10.05             Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-arviointiprosessi – ajankohtainen tilanne

          toimitusjohtaja Kim Jordas

10.30             ELY-keskuksen ajankohtaiset asiat

          kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho

Kalastuksen valvontakysymykset

          kalastusmestari Aki Koskinen

Keskustelua

11.30             Lounas

12.15             Sääntömääräinen vuosikokous

Asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja äänimäärät
 6. Käsitellään hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi. Ylimääräinen vuosikokous on käsitellyt asian ensimmäisen kerran kokouksessaan 3.3.2017, päätös liitteenä (liite 1). Päätös oli yksimielinen.

Sääntömuutoksen toinen käsittely

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa ehdotusta, ja näin tehty päätös muuttumattomana vahvistetaan samanlaisella äänten enemmistöllä aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta tämän jälkeen pidettävässä liiton kokouksessa.

(SAKL:n säännöt 15 §)

 1. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2016, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös
 2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille toimihenkilöille
 3. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017
 4. Käsitellään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2017
 5. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi vuodeksi
 6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2017 tilejä
 7. Määrätään liitolle suoritettavat liittymismaksut ja jäsenmaksut vuodelle 2017 ja 2018
 8. Päätetään hallituksen jäsenille suoritettavista palkkioista
 9. Päätetään tilintarkastajalle suoritettavista palkkioista
 10. Käsitellään hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
 11. Käsitellään aluejärjestöjen ja henkilöjäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle kokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen pyydetään viimeistään 3.4 liiton toimistoon. Vuosikokoukseen voivat osallistua aluejärjestöjen edustajat sekä liiton henkilö- ja yhteisöjäsenet.