Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontuu perjantai 9.11.2012 klo 10.00-15.00 Turussa.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Pöytäkirjan tarkistus 3/2012
 4. Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely vuonna 2013
 5. Turskan kalastuksen säätely vuonna 2013
 6. Lohi rannikkokalastuksessa vuonna 2013
 7. MMM:n siikatyöryhmä (tilannekatsaus)
 8. EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus (tilannekatsaus)
 9. Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu (tilannekatsaus)
 10. Hallituksen esitys laiksi kaupallisen kalastuksen kalastusvakuutustueksi (tilannekatsaus)
 11. Kotimaisen pyydetyn kalan osittainen sisäänostoboikotti (tilannekatsaus ja ensi vuosi)
 12. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet (tilannekatsaus)
 13. Järjestön tilanne 2012-2013
  • taloudellinen tilanne 2012, arvio 2013
  • toiminnallinen tilanne 2012, mahdolliset muutokset toimintaan 2013
  • hanketilanne
 14. Muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja: puheenjohtaja Olavi Sahlstén, puh. 0400-227 448, liiton toimisto puh. 0400-720 690, sähköpostitse sakl@sakl.fi