Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.  

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Pöytäkirjan tarkistus 2/2012
 4. Hallituksen järjestäytyminen
 5. Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely syksyllä 2012
 6. Arviot kalakantojen tilasta ja kiintiöt 2013
 7. EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus
 8. Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu, painotukset
 9. Kalastusvakuutustoiminnan jatkuminen, MMM:n esitys uudeksi lainsäädännöksi
 10. Kotimaisen pyydetyn kalan osittaisen ostoboikotin vaikutukset, toimet tilanteen parantamiseksi
 11. Kalastuksen kodeks (vastuullisen toiminnan periaatteet)
 12. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet
 13. Järjestön tilanne 2012
  1. taloudellinen tilanne
  2. toiminnallinen tilanne, työsuunnitelma syksy 2012
  3. hanketilanne
 14. Ajankohtaiset asiat – tilannekatsaus (tarvittaessa liiton position tarkistaminen)
  1. lohikysymys
  2. valvonta-asetuksen toimeenpano, erityisesti jäljitettävyys
  3. muut ajankohtaiset asiat
 15. Muut asiat
 16. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:    Puheenjohtaja Olavi Sahlstén, puh. 0400-227 448

Liiton toimisto, puh. 0400-720 690 tai sähköpostitse sakl@sakl.fi