Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.  

Liiton hallitus kokoontuu yleensä kaksi – kolme kertaa vuodessa ja kesäkokous on muodostunut vuoden tärkeimmäksi kokoukseksi, jossa laajasti käsitellään alan kysymyksiä.  

Tänä vuonna asialistalla ovat ainakin seuraavat asiat:

          vuoden 2012 kalastuksen säätelytoimet loppuvuoden osalta

          vuoden 2013 kiintiöt ja säätelytoimet

          EU-asia: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus

          toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu ja painotukset

          kalastusvakuutustoiminnan jatkuminen, MMM:n esitys uudeksi lainsäädännöksi

          kotimaisen pyydetyn kalan osittaisen ostoboikotin vaikutukset, toimet tilanteen parantamiseksi

          kalastuksen kodeks (vastuullisen toiminnan periaatteet)

          rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

          liiton toiminnallinen ja taloudellinen tilanne, erityisesti liiton talouden tasapainottaminen.

Liiton jäsenet voivat otta yhteyttä oman alueensa luottamusmiehiin yllä olevista asioista ja myös muista ajankohtaisista asioista. Kaikki palaute on tervetullut!

Lisätietoja:    Puheenjohtaja Olavi Sahlstén, puh. 0400-227 448

Liiton toimisto, puh. 0400-720 690 tai sähköpostitse sakl@sakl.fi