Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 30.-31.8 Tampereella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä. Hallituksen kokouksen tärkeimpänä asiana on tällä kertaa strategia elinkeinolle vuosille 2014-2020.  

Liiton hallitus kokoontuu yleensä kaksi – kolme kertaa vuodessa ja kesäkokous on muodostunut vuoden tärkeimmäksi kokoukseksi, jossa käsitellään laajasti alan kysymyksiä. 

Perjantaina 30.8 järjestetään ennen hallituksen kokouksen alkua yhteinen tilaisuus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Tilaisuudessa käsitellään muun muassa elinkeinon ja tutkimuksen suhteita, elinkeinon tutkimustarpeita ja eri kalakantojen nykytilaa. Tilaisuudesta kerrotaan enemmän kesän aikana.

Lisätietoja:    Puheenjohtaja Olavi Sahlstén, puh. 0400-227 448

Liiton toimisto, puh. 0400-720 690 tai sähköpostitse  sakl@sakl.fi