Kalastajan ammatti ei kannata, jos läheltä ei löydy laitostason käsittelypaikkaa saaliille. Siitä huolimatta Suomen sisävesien ammattikalastajista peräti 70 prosenttia työskentelee yli 70 kilometrin etäisyydellä lähimmästä kalasatamasta. Tämä ongelma innoitti Tapio Peltomäkeä kehittämään liikuteltavan kalasatamakontin.

”Kalan kuljettaminen käsiteltäväksi aiheuttaa usein yritystoiminnalle kohtuuttoman suuria kustannuksia. Lisäksi uuden elintarvikelain vaatimukset ovat kiristyneet ja niitä myös valvotaan tehokkaasti”, Peltomäki kertoo.

Vuonna 2012 valmistuneessa hankkeessa kehitettiin laitostason vaatimukset täyttävä kalastama, jonka voi tarpeen mukaan helposti siirtää paikasta toiseen. Tila mitoitettiin niin, että siinä voi käsitellä saaliinsa 2-4 kalastajaa. Laitos koostuu kahdesta erillisestä tilasta. Toisesta löytyy sosiaalitilat, varastot sekä kylmiö ja toisessa käsitellään kalaa. Liikuteltavasta kontissa on kaikki tarvittava kalankäsittelyä varten eli

  • lajittelukone,
  • lajittelupöytä,
  • perkauskone, joita sopii tiloihin tarvittaessa kaksi,
  • kalan pesukone sekä
  • pakkauskone vaakoineen

”Hygieniaan kiinnitettiin erityisen paljon huomiota. Mitä vähemmän ihmiset joutuvat koskemaan mihinkään ja liikkumaan ympäriinsä työskennellessään, sitä hygieenisempi laitos on”, Peltomäki kertoo.

Liikuteltava kontti on aito parannus kalastajan työhön. Se vähentää tarpeettomia kustannuksia, joita kertyy kalojen kuljettamisesta paikasta toiseen. Toinen vaihtoehto olisi järjestää yhteinen kuljetus laitostason vaatimukset täyttävään kalasatamaan, mutta tämä toimii vain jos kalastajia löytyy riittävän paljon suppealta alueelta.

Kalastaman rakennuspiirustukset laati Pertti Pylvänäinen, sähkösuunnitelman Risto Nurminen Oy ja vesijärjestelmän Putki-Käki Oy. Laitoksen rakennelaskelmien ja koneiden sijoittelusta vastasi Peltek Oy ja hygienia ja logistiikkasuunnittelusta Larscon Oy. Lisäksi kehittelyä varten kerättiin käytännön kokemuksia ammattikalastajilta.

Lähde: Evä joulukuu 2013