De första uppvandrade laxarna har redan upptäckts vid ekolodsuppföljningen. Utvecklingen av antalet lekvandrande lax kan följas på Naturresursinstitutets webbplats.

Naturresursinstitutet följer även upp laxynglens vandring ut till havet och undersöker laxens och havsöringens lekvandring upp i älven genom att märka fiskar med radiosändare.

Under somrarna 2017 och 2018 var antalet lekvandrande lax i Torne älv och Simo älv mindre än under tidigare år.

– Laxbeståndens yngelproduktion är dock fortfarande riklig. Därför finns det återigen förutsättningar för en bra laxvandring, säger specialforskare Atso Romakkaniemi på Naturresursinstitutet. Laxynglens vandring följs upp i båda älvarna genom forskningsfångst.

Förra året inleddes ett fyra år långt projekt i Torne älv för att undersöka laxens och öringens lekvandringsbeteende. I år fortsätter märkningen av uppvandrande fiskar med radiosändare och följer upp fiskarnas lekvandring i olika delar av vattendraget.

Källa: Naturresursinstitutet 29.5.2019