Naturresursinstitutet (Luke) och Sveriges lantbruksuniversitet undersöker under de kommande åren laxens och havsöringens vandringsbeteende i Torne älv. Undersökningen omfattar 100 havsöringar och 200 laxar, som förses med fiskmärken som sänder radiosignaler. Regionens fiskare spelar en viktig roll för att undersökningen ska lyckas.

De havsöringar och laxar som är med i undersökningen kommer att fångas under 2018 och 2019. Fiskarna märks med en liten radiosändare i Torne älvs nedre del och mynning, varifrån deras vandring spåras till lekplatserna i olika delar av vattendraget.

– Vandringarna följs upp genom tjugo radiosignalmottagare som placeras längs olika delar av vattendraget. Uppföljning pågår året runt i 3–4 år, varefter fiskmärkenas batterier tar slut. Under denna period hinner en del av fiskarna besöka lekplatserna två gånger, berättar laxforskare Atso Romakkaniemi vid Naturresursinstitutet.

Det finns inte mycket forskning om laxens och öringens vandringsbeteende till lekplatserna samt tillbaka till havet, särskilt inte i vattendrag av Torne älvs storlek, där fisken kan vandra hundratals kilometer. Med hjälp av den nya studien kommer man att se hur dessa långa vandringsavstånd påverkar fisken. Kunskapen är till nytta för förvaltningen och bevarandet av fiskbestånden i Torne älv.

Studien genomförs med hjälp av lokala fiskare och invånare

Fiskar som ska märkas fångas in av i förväg utsedda fiskare i älvmynningen och älvdalen, vilka har särskilt tillstånd att fiska även utanför den normala fiskeperioden. De kan även fånga öring, som annars är fredad i älven och älvdalen. Vid fiske med särskilt tillstånd fångas fisk endast för märkning. Svårt skadade fiskar skickas för undersökning till Finlands eller Sveriges myndigheter som ansvarar för uppföljning av djursjukdomar.

Fisket som kräver det särskilda tillstånd som fiskerimyndigheten har beviljat sker endast under ledning av forskarna och områdets fiskeriinspektörer kommer vara underrättade varje gång.

Även älvdalens invånare deltar i studien genom att ge tillstånd att placera ut radiosignalmottagarna på sina fastigheter. Företagarna inom fisketurism längs älvdalen informerar fisketuristerna om studien och berättar vad de ska göra om de får en märkt fisk.

– Vi hoppas att den som får en radiosändarmärkt fisk släpper tillbaka den i älven i gott skick. Vi ser även gärna att fisken fotograferas och mäts om detta är möjligt. Om fisken är i mycket dåligt skick och behöver avlivas, ber vi fiskaren så snart som möjligt ringa något av telefonnumren nedan, säger Romakkaniemi.

Projektet finansieras utöver av Naturresursinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet även av fonden för fiskekortsintäkter från Torne älv samt den finsk-svenska gränsälvskomissionen.

Studien kan följas i sociala medier, på Facebook och på Twitter under hashtaggen #TorneSalmon

Mer information lämnas av

Specialforskare Atso Romakkaniemi, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 7416, atso.romakkaniemi@luke.fi
Forskare Riina Huusko, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2192, 
riina.huusko@luke.fi
Universitetslektor Gustav Hellström, Sveriges lantbruksuniversitet, tfn 0046-703727258, 
gustav.hellstrom@slu.se
Om naturresurser: 
Laxen i Torne älv och Uppföljning av vandringslax i Torne och Simo älvar

Anmälningar om observationer av märkta fiskar:

Forskare Riina Huusko, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2192, riina.huusko@luke.fi
Forskningsassistent Mikko Jaukkuri, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 7414, 
mikko.jaukkuri@luke.fi
Forskningsassistent Saana Tepsa, Naturresursinstitutet, tfn 050 5641 504, 
saana.tepsa@luke.fi
Universitetslektor Gustav Hellström, Sveriges lantbruksuniversitet, tfn 0046-703727258, 
gustav.hellstrom@slu.se
fiskmarkningen@slu.se

Källa: Luke pressmeddelande 22.5.2018