Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Finest Bay Area Development Oy:n Viron ja Suomen välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta linkistä alla.

Kuulutus, arviointiohjelma ja liitteenä oleva lausuntopyyntö löytyvät osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Finest_Bay_Area_Development_Oyn_rautatietunneli_Suomen_ja_Viron_valilla/Finest_Bay_Area_Development_Oyn_rautatie(48921)

Lausunnot pyydetään toimittamaan sekä word- että pdf-muodossa viimeistään 24.5.2019.

Lähde: ELY-keskus 25.3.2019