Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Lakiesityksessä on mukana pitkään odotetut pykälät kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä.

Kokonaiskuvan saamiseksi lausuntopyynnön oheen liitetään mahdollisimman pian luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä sekä lohen kalastuksesta merialueella ja Simojoessa. Asetusluonnokset laitetaan maa- ja metsätalousministeriön kotisivuille (MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt). Viimeistellyt ja vuoden 2017 alusta voimaan astuviksi ehdotetut asetusluonnokset lähetetään myöhemmin erikseen lausunnoille, joten asetusluonnoksista ei ole tarkoitus antaa lausuntoja tässä vaiheessa.

Lausunnot hallituksen esityksestä pyydetään toimittamaan viimeistään 11.5.2016 ministeriöön. SAKL:n jäsenet voivat vaikuttaa liiton lausuntoon lähettämällä kommenttinsa liiton toimistoon sähköpostitse osoitteeseen sakl@sakl.fi 15.4.2016 mennessä.

Lähde: MMM 31.3.2016, http://mmm.fi/lausunnolla