Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto pyytää lausuntoa ehdotuksesta kansalliseksi rapustrategiaksi vuosille 2013-2022. 

Lausuntopyyntö ja ehdotus kansalliseksi rapustrategiaksi on saatavana maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta osoitteesta www.mmm.fi linkistä ’Lausunnolla’ tai suoraan osoitteesta http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html.

Lähde: MMM 29.1.2013