Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt liiton lausuntoa komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013. Lausunnot on annettava viimeistään 7.9.2012

Komission ehdotus [pdf, 53 KB]

Liiton jäsenet voivat kommentoida esitystä viimeistään 30.8.2012 lähettämällä viestin liiton toimistoon sakl@sakl.fi

Lähde: MMM 22.8.2012