Evira pyytää lausuntoa luonnoksesta Eviran ohjeeksi kalastustuotteiden valvonnasta.

Eviran valvontaosaston elintarvikehygieniayksikkö ja tuoteturvallisuusyksikkö ovat valmistelleet ohjetta kalastustuotteiden valvonnasta. Ohjeen tavoitteena on auttaa valvontaviranomaisia säännösten noudattamisen valvonnassa ja yhtenäistää valvontakäytäntöjä. Viimeinen lausuntopäivä on 10.9.2012.

Lähde: Evira 24.7.2012