Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2012 – 2013 ja poikkeusluvalla sallittavasta itämerennorpan metsästyksestä metsästysvuonna 2012-2013 (kaksi erillistä asetusta). Lausuntojen määräaika 23.7. Lausuntopyyntö nähtävillä osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/68r2WPqnl/120628_lausuntopyynto_halli_jne.pdf