Suomen Ammattikalastajaliitto on tänään jättänyt lausuntonsa komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013.

SAKL:n hallitus on käsitellyt komission ehdotusta kokouksessaan 17.8.2012. Hallitus päätti tukea Itämeren neuvoa-antavan toimikunnan (BS RAC) enemmistön suositusta vuoden 2013 kiintiöistä.

SAKL toteaa tämän lisäksi muun muassa, että silakkakanta osa-alueella 30 (Selkämeri) on vahva. SSB kasvaa ja on reilusti yli kynnysarvon. Kalastuskuolevuus on alhaisella tasolla. SAKL kantana on, että F-arvo voidaan asettaa tasolle F=0,19 vaarantamatta kannan tilaa. Ehdotusta kiintiön alentamista ei selitellä neuvonannossa. SAKL kannattaa kiintiön pitämistä vuoden 2012 tasolla. Silakan kanta-arvion tasoa osa-alueelle 31 (Perämeri) tulisi ehdottomasti parantaa. Nähtävästi ICES käyttää kanta-arvion yhtenä pohjana alueen rysäkalastusta, joka muuttuneen kalastuksen johdosta melkein on loppunut.

Kilohailin osalta kanta-arvio ei riittävästi huomioi pääaltaan pohjoisosien ja Suomenlahden erilaisen tilanteen, jossa kilohailikanta näyttää olevan vahva. BS RAC tuo suosituksessaan esille kaikuluotauksen puutteet ja voimakkaasti vähentyneen kalastuksen vaikutukset.

BS RAC:n enemmistö tuo esille huolensa tieteellisen neuvonannon tasosta lohen osalta. ICES:n neuvonanto ei riittävästi huomioi kaupallisessa kalastuksessa tapahtuneet suuret muutokset viimeisen kymmenen vuoden aikana ja perustaa osin neuvonantonsa spekulatiiviseen informaatioon ei-raportoidusta saaliista. Tieteellinen tutkimus lohen osalta on merellä hyvin pitkälle loppunut. Avomerikalastuksen vähentyessä ja mahdollisesti loppuessa viimeisetkin tiedot tilanteessa avomerellä jäävät saamatta. Lohen voimakas nousu kesällä 2012 kertoo pohjoisen Itämeren lohikantojen yhä vahvemmasta tilasta.

Lähde: SAKL 7.9.2012