SAKL:n laatima luonnos hyvän käytännön ohjeeksi on ollut lausunnolla 31.5 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Pro Kala ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Kalakauppiasliitto ry, ETL/ Kalateollisuusyhdistys ja Kalatalouden Keskusliitto ry jättivät omat lausuntonsa tai kannanottonsa määräaikaan mennessä. SOK:n ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lausunnot huomioidaan myös. Lausunnoissa esitetään eräitä muutoksia ja tarkennuksia. Lausunnonantajat suhtautuvat yleisesti yhtä lukuun ottamatta myönteisesti hyvän käytännön ohjeisiin ja niitten sisältöön.

Ohjeet laatinut työryhmä tutustuu lausuntoihin huolellisesti ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon kun ohjeet viimeistellään.

Lähde: SAKL 2.6.2012