Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta on muutettu.

 

421/2016 Suomeksi  

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, julkaistu 7.6.2016. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

421/2016  På svenska

Lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken, utgiven den 7 juni 2016. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Lähde: MMM 8.6.2016