Poistokalastus on tehokas keino vähentää vesistöihin päätyneiden ravinteiden määrää. Poistokalastuksessa pyydetään vajaahyödynnettyjä särkikaloja kuten lahnaa ja särkeä Suomen rannikkovesistä ja joiltain sisävesialueilta. Tarkoituksena on poistaa särkikalaa ja siihen sitoutuneita ravinteita kuten fosforia ja typpeä rehevöityneistä vesistä sekä hyödyntää saaliit taloudellisesti.

Rannikon ELY-keskukset ovat tehneet merialueen ammattikalastajien kanssa ympäristönhoitosopimuksia poistokalastuksesta. Nämä noin sata ammattikalastajaa saavat ympäristöpalkkion korvauksena poistokalastuksen kustannuksista sekä tekemistään meren tilaa kuvaavista sinilevä- ja näkösyvyyshavainnoista. Ympäristöpalkkiot maksetaan valtion varoista.

Ammattikalastajat saivat meren poistokalastuksessa vuonna 2012 noin miljoonan kilon särkikalasaaliin. Pääosa saaliista on saatu Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Saalis on myyty elintarvikkeeksi koti- ja ulkomaille erityisesti Viroon. Esimerkiksi lounasruokaloissa on ollut entistä enemmän tarjolla särkikalasta valmistettuja kotimaisia tuotteita kuten lahnapihvejä ja särkipullia. Lisäksi särkikaloja käytetään eläinten rehuna.

Samalla kuin tarjoaa hyvää ravintoa, särkikalasaalis poistaa kalaan sidottuja ravinteita rehevöityneistä vesistä. Miljoonan kilon särkikalasaalis sisältää noin kahdeksan tonnia fosforia. Esimerkiksi Suomen puhdistettujen yhdyskuntajätevesien aiheuttama fosforikuormitus oli 167 tonnia vuonna 2010, joten poistokalastuksella vähennettiin vuonna 2012 lähes viisi prosenttia tästä määrästä. On myös arvioitu, että poistokalastuksella voidaan paikallisesti poistaa 10–25 prosenttia valuma-alueelta merenlahtiin tulevasta fosforikuormituksesta.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset käynnistivät vastikään poistokalastustuen uuden haun, joka päättyy 27.3.2013. Poistokalastustukea haetaan omalta ELY-keskukselta. Uudella hakukierroksella on mahdollista tehdä ympäristönhoitosopimuksia yhteensä 1,3 miljoonan euron edestä, mikä mahdollistaa noin kolmen miljoonan kilon särkikalasaaliin pyynnin. Sen mukana rannikkovesistä poistuisi 24 tonnia fosforia, eli noin 15 prosenttia edellä mainitusta yhdyskuntajätevesien kuormituksesta.

Poistokalastusta harjoitetaan myös joillain järvillä, kuten Säkylän Pyhäjärvellä sekä Lokan ja Porttipahdan tekoaltailla. Säkylän Pyhäjärvellä on tieteellisesti osoitettu, että poistokalastus parantaa järven tilaa.

Poistokalastus on siis kustannustehokas keino vesistöihin päätyneiden ravinteiden vähentämiseksi, joka samalla ylläpitää kalastuselinkeinon työpaikkoja. Kaupungit ja kunnat voivat kompensoida omista jätevesistään aiheutuvaa fosforikuormitusta poistokalastuksella. Vesienomistajat voivat puolestaan osallistua talkoisiin myymällä ammattikalastajille lupia poistokalastukseen.

Lähde: MMM 12.3.2013