Laxfångsterna i Östnyland har varit ganska små hittills, säger fiskare Mikael Lindholm i Strömfors. Däremot ser säsongen ut att bli lite längre än andra år.

Laxsäsongen i Östnyland har inte varit någon höjdare. Fiskare Mikael Lindholm på Söderby Lax i Strömfors säger att fångsterna har varit ganska små.

– Några större dags- eller enhetsfångster har det inte blivit och kommer inte heller att bli. Men fångsterna har varit ganska jämna och jag har fått fisk varje gång, säger Lindholm.

Vädret är troligtvis den största orsaken till de små fångsterna. Hela våren samt månaderna maj och juni har varit rätt kyliga.

Bäst skulle det ha blivit om vädret hade varit varmt i maj och juni så att vattnets temperatur skulle ligga på ungefär 15–17 grader. Juli månad skulle få vara ungefär så kall som den har varit nu, menar Lindholm.

Säsongen förlängs

Trots att det kyliga vädret har lett till att fångsten har varit lite mindre den här säsongen är inte allt hopp ute.

– Det kan hända att det går att fiska lax lite längre i år än under normala år, på grund av det kyliga vädret.

– Från Östersjön kommer mindre mängder och flera stim i år. De har inte kommit i stora massor vilket betyder att det inte blir stora fångster under en kort period. Men kanske säsongen fortsätter några veckor ännu, upp till en månad.

”Kan gynna mig”

Vanligtvis brukar Lindholm kunna fånga lax ännu under de första tre veckorna i juli. I slutet av juli och i augusti däremot brukar det se ganska dåligt ut då vattnet blir för varmt. Efter den tjugonde augusti brukar han igen kunna fånga lax.

I år ser säsongen alltså ut att kunna bli lite längre.

– Själv är jag inte så orolig, men jag vet att de flesta som fiskar lax inte är i samma situation som jag. Västerut brukar laxfisket dö ut lite tidigare. Mig kan det här lite gynna, men några stora fångster blir det inte.

En annan positivt sak med de mindre fångsterna är att partihandlarna inte har kunnat dumpa priserna. Enligt Lindholm kan det hända ibland då det kommer upp mycket lax på en gång.

Källa: Yle 14.7.2015