Alla on maa- ja metsätalousministeriön kysely toimijakohtaisista saaliskiintiöistä kaupallisessa merikalastuksessa (silakka, kilohaili, lohi ja turska).
 
 
Kehotamme kyseisiä lajeja kalastavia kalastusyrittäjiä vastaamaan kyselyyn!
 
Lähde: MMM 17.4.2015