Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Kotka) on kiinnostunut järjestämään  kalastusaluksille päällikkökoulutusta (>24 metrin alukset, Itämeri). Raumalla on aikaisemmin järjestetty kaksi vastaava kurssia. Kurssin laajuus on noin 20 opintoviikkoa. Kurssin alkaminen on riippuvainen riittävästä määrästä osallistujia ja rahoituksen järjestymisestä.

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita mahdollisesta kurssista: Ottakaa yhteyttä mahdollisimman pian Kotkan ammattiopistoon:

Tiina Venäläinen

Lehtori (merenkulku)

GSM: +358 50 5722996

Puh: +358 10 3959 468

Email: tiina.venalainen@ekami.fi

tai liiton toimistoon (sakl@sakl.fi).

Erikseen selvitetään myös kalastusalusten turvallisuuskoulutuksen järjestämistä, josta tietoja myöhemmin.

Lähde: Etelä-Kymenlaakso ammattiopisto, Kotka ja SAKL 15.1.2016