DTU Fødevareinstituttet har i efteråret 2011 i samarbejde med forskere fra Finland, Island, Norge og Sverige gennemført den første, fælles nordiske undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt, hvor det for første gang er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af landene.

Undersøgelsen giver svar på spørgsmål som: I hvilket nordisk land spiser indbyggerne mest brød, flest fisk eller mest slik? Hvem er mest overvægtige, og hvem bruger mest tid foran computeren?

Mellem 9 og 24% af voksne i de nordiske lande og kun 8% af børnene har en kost, som forskerne vurderer er sund i forhold til de mål, som Nordisk Ministerråd har foreslået i “The Nordic Plan of Action for Better Health”. Undersøgelsen viser, at i Danmark og Norge er kosten sundere end de andre lande, mens svenskerne har de mindst sunde kostvaner. I alle lande er deltagernes kost og fysisk aktivitet langt fra målene i “The Nordic Plan of Action”.

Undersøgelsen viser også, at kvinder generelt spiser sundere end mænd, og uddannelsesniveauet har betydning for, hvad man spiser. Deltagere med kort uddannelse spiser mere usundt end deltagere med lang uddannelse.

I Danmark, Sverige og Finland spiser deltagerne fisk mindre end to gange om ugen. Kun deltagerne fra Island og Norge spiser tilstrækkeligt fisk i gennemsnit. 

I Norden får vi generelt for lidt grøntsager og frugt, og vi spiser for sødt. Deltagerne i undersøgelsen spiser sukkerrige fødevarer mere end fire gange om ugen. 

”Undersøgelsen tjener som en vigtig såkaldt baseline undersøgelse i Norden. Når undersøgelsen gentages i 2014 bliver det muligt at vise, hvordan kostvanerne og niveauet for fysisk aktivitet udvikler sig, og dermed om udviklingen går i den rigtige retning på alle områder”, siger seniorforsker Lone Banke Rasmussen fra DTU Fødevareinstituttet. 

Källa: DTU Food/ FiskerForum.com