Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden uudet kuluttajille annettavia tietoja koskevat säännöt tulivat voimaan 13.12.2014. Tarkoituksena on varmistaa, että kuluttaja voi tehdä valintoja tietoon perustuen.

– EU-säännökset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupasta ovat sangen yksityiskohtaiset. Suomessa niitä sovelletaan käytännönläheisesti siten, että alan toimijoiden taakka ei muodostu kohtuuttomaksi, mutta kuluttaja saa aiempaa enemmän tietoa. Valtakunnallisella ohjeistuksella varmistetaan lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen koko maassa, toteaa kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tuotteita saa myydä ainoastaan, jos asianmukaisella merkinnällä ilmoitetaan lajin kauppanimi ja tieteellinen nimi, kalastus- tai viljelyalue, kalastuksessa käytetty pyydystyyppi, tuotantomenetelmä, onko tuote sulatettu sekä vähimmäissäilyvyysaika.

Pakatuissa tuotteissa tiedot ilmoitetaan tuotteen merkinnöissä tai etiketissä. Pakkaamattomissa tuotteissa tiedot voi ilmoittaa esimerkiksi mainostaulujen tai julisteiden avulla. Jotkut tiedot kuten kalojen tieteelliset nimet voidaan joissain tapauksissa antaa suullisesti kuluttajien niitä kysyessä. Näidenkin tietojen täytyy olla kaupassa henkilökunnan ja tarvittaessa valvontaviranomaisten saatavilla kirjallisena.

Merestä pyydettyjen tuotteiden yhteydessä ilmoitetaan FAO-kalastusalue (esim. Itämeri), ja makeasta vedestä pyydettyjen tuotteiden yhteydessä sekä valtio että vesialue. Vesialue ilmoitetaan järven tai joen tarkkuudella. Viljelyalueella tarkoitetaan sitä valtiota, jossa tuotteen painosta on kertynyt yli puolet.

Pyydystyypillä tarkoitetaan esimerkiksi trooleja, nuottia, verkkoja, koukkuja ja siimoja sekä mertoja ja sulkupyydyksiä. Tuotantomenetelmän kohdalla kerrotaan, onko tuote pyydetty makeasta vai suolaisesta vedestä vai viljelty.

Vähimmäissäilyvyysaika ilmoitetaan pakatuissa tuotteissa parasta ennen -merkinnällä, ja herkästi pilaantuvissa tuotteissa viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä. EU-jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten säilyvyysaika ilmoitetaan pakkaamattomissa tuotteissa. Suomessa pakkaamattomien tuotteiden säilyvyysaikaa ei tarvitse ilmoittaa.

Lähde: MMM tiedote 23.2.2015

Huom. Katso tarkemmin SAKL:n verkkosivujen Ajankohtaista-osion juttu pakkkausmerkinnöistä