Ammattikalastajaliitto on jo vuosia joka kesä kysynyt jäseniltä mitä he ajattelevat kalastusasioiden hoidosta. Jäsenet ovat saaneet antaa kouluarvosanoja maa- ja metsätalousministerille, virkamiehille ja tietenkin myös liitolle.

Palaute on arvokasta ja liiton hallitus käyttää sitä toimintansa kehittämiseen.

Liiton arvosanat laskivat tänä vuonna, myös tiedotuksen osalta. Yhtenä syynä voi olla siirtyminen kokonaan sähköiseen tiedotuksen. Vielä on jäseniä, jotka eivät käytä sähköisiä kanavia ja eivätkä siten saa informaatiota riittävästi.

Den knapphändiga svenskspråkiga informationen kritiserades också. Kritiken träffar rätt. Då myndighetsinformation kommer på svenska distribueras den förstås. Våra resurser räcker dock inte till för att översätta finskspråkigt material till svenska. Vi måste dock inför nästa år titta på denna bit närmare och se vad vi kan göra åt saken.

Poliittisen johdon ja ministeriön virkamiesten arvosanat laskivat jälleen ja alkavat olla pohjalukemissa. Arvosanojen taustalla on varmaan monta tekijää. Elinkeinon yleinen kehitys, etenkin rannikkokalastuksessa, ja se ettei käännettä parempaan ole saatu aikaan, on varmaan perussyynä. Ehkä ei oikein tiedetä, mikä ministeri meillä on. Onko meillä todella elinkeinoja edistävä ministeri vai lähinnä ympäristöministeri?

Toimintaohjelman takkuaminen, Hyrrä-ongelmat, lisääntyvät hyljeongelmat ja vähentyneet hyljekorvaukset, merimetsotyöryhmän laihat tulokset, uhka kalastusvakuutuksen alasajosta ja epäilyt toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän toimeenpanoa kohtaan, on kaikki varmaan asioita, jotka vaikuttavat.

Arvosanojen antamisen lisäksi on myös mahdollista antaa sanallisia kommentteja. Saadut kommentit kuvaavat hyvin maailman kulloistakin menoa.

Tämän vuoden sadossa oli jälleen osuvia kommentteja.

”Rannikkokalastajat ovat kuin intiaanit, ajetaan ahtaammalle ja ahtaammalle kunnes ovat sukupuutossa.”

”Tulen vähitellen lopettamaan kalastuksen. Ei tule riittävää toimeentuloa. Syynä on kalastuksen alasajo: Kuhan alamitta, hylkeet, merimetso, hyljekorvauksen muuttuminen naurettavaksi, vakuutuksen loppuminen, vammainen vihreä ajattelutapa, viha ammattikalastajia kohtaan.”

”Voi tätä valtavaa ”byrokratiaa” jota kalastukseen harjoittamiseen on saatu mahdutettua! Taidanpa lopettaa…”

Ei kai tähän ole paljoakaan lisättävää.