Hallitus tavoittelee elintarvikeviennin kasvua. Kasvua on tullut lähinnä tuontiin. Ulkomaisen kalan syönti on suorastaan räjähtänyt.

Hallituksen tavoitteena on myös maataloustuotannon kannattavuuden kääntäminen nousuun ja elintarvikkeiden kauppataseen eli viennin ja tuonnin erotuksen parantuminen 500 miljoonalla eurolla.

Viime vuoden tilastot maatalouden kannattavuudesta eivät ole vielä valmistuneet. Edellisvuosi oli kaikkien aikojen pohjanoteeraus, joten toiveissa on tilanteen hienoinen parannus.

Elintarvikevienti on sen sijaan edelleen laskenut.

”Kauppataseen vaje on kasvanut auttamattomasti vielä viimeiset 2-3 vuotta. Venäjän tuontikiellon ongelmaa ei ole pystytty korvaamaan”, erikoistutkija Csaba JansikLuonnonvarakeskuksesta sanoo.

Hänen mukaansa elintarkeviennin edistämiseksi tehdään hyvää työtä Food from Finland-hankkeessa, mutta tulokset eivät näy tilastoissa, koska isot yritykset eivät ole tehneet läpimurtoja vientiponnisteluissa.

”Ehdottomasti pitää jatkaa satsauksia. Tilanne voi vielä kääntyä, mutta tulkitsen voitoksi jo senkin, jos kauppataseen vajeen kasvu saadaan pysähtymään.”

Suomen ongelma on Jansikin mukaan myynti- ja markkinointiosaamisen puute. ”Vientiin ei ole panostettu riittävästi. Isot yritykset voisivat myös olla aktiivisempia.”

Hallituksen kannattaisi Jansikin mukaan panostaa etenkin vientiosaajien kouluttamiseen.

Helppo kohde parantaa ruuan kotimaisuutta olisi kalasektori.

”20 vuotta sitten puolet syödystä kalasta oli kotimaista. Nyt enää 17 prosenttia. Se on tuhansien järvien maassa jotenkin vinksahtanut tilanne.”

Lähde: MT 24.4.2017