Korsnäs-Malax fiskeområde får skjuta skarv och olja ägg. Men begränsat. Åtgärderna är inte tillräckliga, anser Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund.

NTM-centralen beviljar oljning av ägg endast på Juckasgrynnan i Stadsfjärden i Vasa. Fiskeområdet hade ansökt om att få olja ägg på betydligt fler öar, bland annat i Sundom och i Malax.

Dessutom måste man lämna ett obehandlat ägg i varje bo. Tillståndet att oljebehandla äggen gäller på våren 2017-2020.

Det heter också att fiskeområdet måste följa med situationen för de häckande skarvparen. Om antalet skarvpar blir färre än 500 måste oljebehandlingen på Juckasgrynnan avslutas.

– Jag är nog nöjd över att fiskeområdet fick tillstånd för oljning på Juckasgrynnan. Men tillståndet innehåller begränsningar som minskar åtgärdens effektivitet, alltså att minska på ungproduktionen, säger Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund.

Juckasgrynnan togs över av skarven år 2014. Då var antalet par 62. I fjol hade antalet par ökat explosionsartat till 1016.

30 skarvar får skjutas per år

Vad gäller jakt beviljades tillstånd att skjuta 30 skarvar per år i tre års tid åren 2017-2019. Fiskeområdet hade ansökt om 50 skarvar per år. Området ansökte om lov att jaga på tre olika ställen men i tillståndet från NTM-centralen omfattas inte den så kallade Fjärde grynnan i Malax.

Dessutom får jakt ske endast nära yrkesfiskares redskap som är i användning just då, på högst 200 meters avstånd från redskapen.

– Fiskeområdet anser att det är bra att ett tillstånd för skyddsjakt kom, även om antalet var färre än vi ansökte om. Skyddsjakten var en kompletterande del av anhållan, som fokuserade på äggbehandling för att minska på skadorna, säger Nyqvist.

Troligt med småskalig jakt också på annat håll

Korsnäs-Malax fiskeområde var det första i Österbotten som fick besked om sin ansökan. Eftersom Korsnäs-Malax och en del områden i Egentliga Finland beviljats tillstånd tror Marina Nyqvist att också övriga områden får lov att föra en småskalig jakt.

Om tillstånden ges i tid, före skarven anländer, är dock osäkert.

Samtidigt har Vasa stad beviljats tillstånd att skrämma skarvarna före de igen intar Metgrund, ön som ligger intill Juckasgrynnan i Stadsfjärden.

Det betyder att skarvproblematiken flyttas från Metgrund till något annat ställe. Under våren 2016 skrämdes skarvarna från Sastmola i Satakunta. Då flydde fåglarna i stället till Närpes, Vasa och Korsholm.

Källa: Yle 14.3.2017