Maa- ja metsätalousministeriö on asettamassa koordinaatiotyöryhmän 1.1.2016 voimaan astuvan kalastuslain toimeenpanemiseksi ja uudistuksen sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi. Ryhmä toimisi keskustelufoorumina avustaen laissa määrättyjen tehtävien toimeenpanon suunnittelemisessa ja käytännön toteuttamisessa. Lisäksi ryhmän tavoitteena on edistää sidosryhmien keskinäistä yhteistyötä sekä varmistaa viestinnällä kansalaisten informointi lain muutoksen osalta. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

Lähde: MMM 26.3.2015