Fiskerne i Østersøen laver kun meget få og meget små overtrædelser af bestemmelserne. Det viser den seneste rapport over den koordinerede kontrolindsats i Østersøen, skriver Fiskeri Tidende i uge 38.

I perioden fra 28. maj til 8. juni 2012 blev der udført kontrol af 62 fiskefartøjer til havs, og her blev der blot fundet tre overtrædelser af reglerne. En af dem var et dansk fartøj og handlede om for små masker i posen til torskeløftet. De to andre sager handlede om et manglende certifikat, og en manglende lejder.

I samme kontrolperiode blev der udført 160 kontroller i havnene, og her var der blot 8 overtrædelser. De fire af dem handlede om overtrædelse af en national regel i Litauen, mens henholdsvis et polsk og et svensk fartøj kom for tidligt til kajs. Et polsk fartøj overholdt ikke tolerancegrænsen. Endelig havde et svensk fartøj ikke udfyldt logbogen korrekt.

Källa: DKfisk 21.9.2012