Kotimaisen kalan kulutus 2017

År 2017 konsumerade finländarna lite över fyra kg inhemsk fisk per person omräknat i filévikt. Konsumtionen av importerad fisk var nästan tio kg. Den totala konsumtionen av fisk ökade med cirka sex procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik.

Av inhemska fiskarter var konsumtionen av regnbågslax störst, 1,2 kg per person. När det gäller utländska fiskarter var konsumtionen av odlad lax störst, 4,0 kg per person. Konsumtionen av importerad lax ökade med närmare 14 procent jämfört med året innan.

– En orsak till ökningen i konsumtionen av importerad lax är uppenbarligen att priset på lax hade sänkt, säger överaktuarie Pentti Moilanen vid Naturresursinstitutet.

Av de inhemska viltlevande fiskarterna var konsumtionen av siklöja störst. Näst efter siklöja kom, gädda, abborre, gös, strömming och sik.

Näst efter odlad norsk lax var konsumtionen av utländska fiskprodukter störst av tonfiskkonserver och -produkter, odlad regnbågslax, sillinläggningar, djupfryst sej samt räkor och räkaprodukter.

Statistiken grundar sig på fångststatistik för kommersiellt fisket och fritidsfisket, produktionsstatistik för fiskodlingen och statistik över utrikeshandeln med fisk.

Källa: Naturresursinstitutet 14.11.2018