EU-kommissionen gav 17.8.2012 sitt förslag till kvoter i Östersjön år 2013. Inom parentes finns den föreslagna kvoten jämfört med årets kvot.

Torsk västra (delområden 22-24): 20.800 ton (-2 %)
Torsk östra (delområden 25-32): 61.565 ton (-9 %)
Strömming centrala (delområden 25-29+32): 85.155 ton (+9 %)
Strömming Bottniska viken (delområden 30-31): 99.100 ton (-7 %)
Vassbuk: 249.978 ton (+11 %)
Lax huvudbassängen och Bottniska viken: 108.762 st. (-11 %)
Lax Finska viken: 15.419 st. (oförändrad)

Källa: EU-kommissionen 17.8.2012