EU-Kommissær Karmenu Vella er tilfreds med den aftale omnibus-forordningen som EU-Kommissionen har indgået med Europa-parlametet og Ministerrådet.

– Aftalen bringer juridisk klarhed for vores fiskersamfund. At smide fisk i havet er uøkonomisk og uholdbart. Jeg er glad for, at de nye foranstaltninger vil blive indført på en måde, der understøtter fiskerne og gør, at overgangen til de nye regler om indberetningspligten og ansvaret for opbevaring og håndtering af landet undermålsfisk er et skridt i den rigtige retning uden at øge byrden, siger Karmenu Vella i en udtalelse omkring omnibus-aftalen.

Han betegner indgåelsen af aftalen som en succes.

– Det var en vellykket tidlig test af en nyligt reformerede fælles fiskeripolitik. EU-institutionerne, medlemsstaterne, de berørte parter og fiskersamfund er alle forpligtet til at holde denne succes i gang, fortæller Karmenu Vella.

Källa: dkfisk 30.1.2015

Kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet har kommit överens om den s.k. Omnibus-förordningen som ger de juridiska ramarna för utkastförbudet som trädde ikraft 1.1.2015

Komissio, ministerineuvosto ja EU-parlamentti ovat päässeet sopimuksen n.k. Omnibus-asetuksesta, joka antaa juridiset puitteet 1.1.2015 voimaan astuneelle poisheittokiellolle.

Också/myös:http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/01/fish-landing-obligation-provisional-agreement-between-eu-institutions/