EU-komissio antoi 2.9.2015 oman esityksensä Itämeren kalastuskiintiöiksi vuodeksi 2016.

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): ei vielä esitystä

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 41 143 tonnia (-20 %)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 177 505 tonnia (+9 %)

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): 103 254 tonnia (-35 %)

Kilohaili: 184 336 tonnia (-14 %)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: 105 850 kpl (+10 %)

Lohi Suomenlahti: 10 024 kpl (-24 %)

EU:n ministerineuvosto päättää kiintiöistä lokakuussa. Kuvaus vuosittaisesta kiintiöprosessista linkissä  https://www.sakl.fi/_pdf/kprosessi.pdf .

Lähde: EU-komissio 2.9.2015