Tänään Brysselissä pidetyssä Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvostossa komissio esitteli ehdotuksensa Itämeren silakka-, kilohaili- ja turskakantojen monivuotiseksi hoitosuunnitelmaksi. Suunnitelman tavoitteena on säädellä kalastusta tieteellisen tutkimustiedon perusteella ja luoda pitkäjänteisyyttä ja vakautta kalastuselinkeinon harjoittamiselle. Se korostaa Itämeren alueen jäsenmaiden asemaa päätöksenteossa.

Keskustelussa ministerit antoivat vahvan tukensa ehdotukselle ja toivoivat, että tämä pitkään odotettu suunnitelma saataisiin hyväksytyksi kesään mennessä. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistui maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Puheenjohtajakautensa ensimmäisessä kokouksessa Latvia esitteli työohjelmansa seuraavalle puolivuotiskaudelle. Yksi Latvian prioriteetteja on yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen, jonka maatalouskomissaari Phil Hogan on maininnut tärkeimmäksi tavoitteekseen. Ministeri Orpo totesi pitävänsä asiaa erittäin tärkeänä ja osallistuvansa aktiivisesti keskusteluun yksinkertaistamisesta ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Suomen ehdotukset valmistellaan helmikuun loppuun mennessä.

Ministerit kuulivat myös komission tiedonannon Venäjän asettaman elintarviketuontikiellon vaikutuksesta eurooppalaisille markkinoille ja kriisin helpottamiseksi tehdyistä toimista. Ministeri Orpo piti komission tähän asti tekemiä vakauttamistoimia hyvinä ja kiitti maatalouskomissaaria Suomen joulukuussa saamasta maitoalan kriisituesta.

– Venäjän tuontikiellon vaikutuksia on EU:ssa seurattava jatkossakin tarkasti ja on oltava valmiina ryhtymään toimenpiteisiin, hän korosti.

Lähde: MMM tiedote 26.1.2015