Kokemäen edustan merialueen kalojen metallipitoisuudet ovat pieniä. Näytteistä tutkittiin nikkelin, koboltin ja kadmiumin pitoisuuksia kaloissa.

Pitoisuudet olivat erittäin pieniä kaikkien tutkittujen metallien osalta. Tutkitut kalalajit olivat ahven, särki, hauki ja lahna.

Kalanäytteitä kerättiin merialueelta Pihlavanlahdelta, Eteläselältä ja Ahlaisista.

Myös Kokemäenjokeen nousevia nahkiaisia on tutkittu metallien kertymisen varalta. Pyyntikokoiset nahkiaiset eivät altistuneet teollisuuspäästöille, koska ne olivat päästön tapahtuessa vielä merialueella valmistautumassa kutunousuun.

Tehdyt metallimääritykset vahvistavat, että nahkiaisten metallipitoisuudet ovat erittäin pieniä.

Porin kaupungin terveysvalvonnan mukaan kalojen nahkiaisten käyttöä elintarvikkeena ei ole syytä rajoittaa.

Lähde: TS 22.9.2014