Suomen Ammattikalastajaliitto on 11.4 lähettänyt kirjeen ympäristöministeriölle merimetsosta.

Österbottens Fiskarförbund ja Intresseföreningen för en levande skärgård ovat kirjeessään 7.3 ympäristöministerille kiinnittäneet huomiota kasvavan ja uusille alueille laajenevan merimetsokannan aiheuttamiin ongelmiin kalavesille, kalavesien hoidolle ja elinkeinon harjoittamiselle.

Huoli on SAKL:n mielestä hyvin aiheellinen. SAKL haluaa tähdentää, että huoli on yhteinen Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikolla. Viestit rannikon eri osista ovat hyvin samansuuntaiset. Tuore tutkimus osoittaa, että merimetson aiheuttamat vahingot kalastolle voivat olla merkittäviä. Merimetson nopea lisääntyminen on osin seurausta ihmisen toimista, ja tästä syystä on tilannetta hallinnoitava, jotta tasapaino säilyy.

Merimetson aiheuttamat vahingot synnyttävät konflikteja eri puolia rannikkoa ja sosiaalisen kestävyyden kannalta tilanne on kestämätön. Tällä hetkellä asia ei ole kenenkään hallinnassa. Merimetson puutteellinen hallinnointi aiheuttaa kalatalouselinkeinojen harjoittajille, saariston asukkaille ja koko yhteiskunnalle tarpeettomia kustannuksia. Tämä on erityisen tuomittavaa tilanteessa, jossa merimetsokannan kestävyys ei ole mitenkään uhattuna.

SAKL pyytää, että ympäristöministeriö ryhtyy välittömiin toimiin ongelman hallitsemiseksi. SAKL esittää, että

– merimetson kannanhoitosuunnitelma päivitetään. Vuonna 2005 hyväksytty suunnitelma on vanhentunut ja ei vastaa nykyistä tilannetta.

– ympäristöministeriö antaa uudet ohjeet ELY-keskuksille merimetsokannan rajoittamistoimia koskevien lupahakemuksien käsittelemisestä. Hakijalle osoitettua yksityiskohtaista todistustaakkaa merimetson aiheuttamasta vahingosta on ehdottomasti lievennettävä.

– myös Suomi Ruotsin ja muiden maiden tapaan sallii hallittua merimetsokannan rajoittamista esimerkiksi munien rei’ittämistä ja suojametsästystä

Lähde: SAKL 11.4.2014