Maa- ja metsätalousministeriö on 27.11.2012 antanut asetuksen, joka kumoaa kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2012) 1 §.

Tämä merkitsee, että kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32 on sallittu.

Asetus tulee voimaan 1.12.2012.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi