Valtioneuvosto on 2.6 antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksella kumotaan kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren
eteläosissa vuonna 2016 annettu valtioneuvoston asetus (303/2016).

Asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2016.

Lisätietoja: Liiton toimisto puh. 0400-720 690, sähköposti sakl@sakl.fi