Maa- ja metsätalousministeriö on 12.11.2015 antanut asetuksen, joka kieltää kilohailin ja silakan troolikalastuksen seuraavilla merialueilla:

  1. merialueet Selkämerellä, joita rajoittaa linja Suomen mannerrannikolta leveyspiiristä 61°30′N suoraan länteen pituuspiiriin 20°00´E; sieltä suoraan etelään leveyspiiriin 61°00′N; sieltä suoraan länteen pituuspiiriin 19°00´E; sieltä suoraan etelään leveyspiiriin 60°30´N ja sieltä suoraan itään Suomen mannerrannikolle Hakkeenpään niemellä ja sieltä mannerrannikkoa pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen (pyyntiruudut 41, 42, 45, 46 ja 47),
  2. merialueet Ahvenanmerellä, jotka rajoittuvat leveyspiirien 59°47′N ja 60°30´N välille ja sijoittuvat neljän meripeninkulman etäisyydellä Suomen ja Ruotsin perusviivoista (alueet pyyntiruuduilla 48, 49 ja 58), ja
  3. merialueet Suomenlahdella (ICES osa-alue 32) perusviivan sisäpuolella.

Asetus astuu voimaan 13.11.2015 ja on voimassa 31.12.2015 saakka.

Alusten ennen tämän asetuksen voimantuloa troolilla pyytämien kilohaili- ja silakkasaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleen sijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 15 päivään marraskuuta 2015.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto 
0400-720690

sakl@sakl.fi