Maa- ja metsätalousministeriö on 11.12.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan troolikalastuksen Saaristomerellä ja Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella.

Kilohailin ja silakan troolikalastus kielletään ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32.

Asetus tulee voimaan 12.12.2012.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi