Maa- ja metsätalousministeriö on 4.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan kalastuksen pohjoisella Itämerellä.

Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º30’N ja 59º50’N välillä (pohjoinen Itämeri) on kielletty.

Asetus koskee aikaa 8.5. – 31.12.2012.

Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi